Ranking - youtube - Entretenimento

Ranking - youtube - Entretenimento 458

Posição Nome Nome Social Acções
 
Dez e ½ Dez e ½ 3 0 n/d 0 n/d B' n/d
 
Gelson Musik Gelson Musik 17 48 656 16 n/d n/d B' n/d
 
Os Youtubers Brasileiros Os Youtubers Brasileiros 3 n/d 162 352 n/d B' n/d
 
Baguette Baguette 17 809 n/d n/d n/d B' n/d
 
Everything You Like Everything You Like 6 130 223 329 35 B' 15
 
António Raminhos yes! António Raminhos yes! 17 622 730 182 303 n/d n/d B' n/d
 
Dário Guerreiro Dário Guerreiro 3 87 683 22 048 35 126 n/d B' n/d
 
A Patricia Escolhe A Patricia Escolhe 4 83 178 648 n/d B' n/d
 
Rita Rodrigues Rita Rodrigues 8 89 n/d 56 16 B' n/d
 
Eu Gosto É Disto Eu Gosto É Disto 11 0 961 0 n/d B' n/d
 
Be a Woman Be a Woman 297 216 622 n/d n/d n/d B' n/d
3 4 5 6 7